Työvoimakoulutukset

Jakeluautonkuljettajan koulutus, Kotka

Koulutus alkaa 6.2.2017, kesto yhteensä 100 pv

Koulutuksen tavoitteena on hankkia C-ajolupa, tavaraliikenteen perustason ammattipätevyys sekä työllistyä kuljetusalalle.

Koulutus on tarkoitettu jakelu-/kuorma-autonkuljettajan tehtäviin haluaville työnhakijoille, jotka ovat soveltuvia alan työtehtäviin ja koulutukseen. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat 21-29 -vuotiaat työttömät työnhakijat. Koulutukseen valittavilta edellytetään vähintään B-luokan ajo-oikeutta (muu kuin lyhytaikainen) sekä C-luokan edellyttämiä terveysvaatimuksia, alan vaatimaa terveyttä sekä nuhteetonta ajohistoriaa. Maahanmuuttajilta edellytetään vähintään suomen kielen taitotasoa B1.1.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutus, Kuusamo

Koulutus alkaa 28.11.2016, kesto yhteensä 945 h

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet kuljettaa CE-luokan ajoneuvoyhdistelmää. Koulutus valmistaa yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinnon suorittamiseen.

Koulutukseen valitaan TE-toimiston henkilöasiakkaita, joilla on soveltuvuus yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtäviin. Opiskelijoiksi valittavilla tulee olla vähintään BC-luokan ajokortti sekä ajokortin harjoitteluvaihe ja syventävän vaiheen opetus suoritettuna. Hakijan tulee täyttää ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset. *Huom! Vain haastatteluun kutsutut hankkivat lääkärintodistuksen CE-ajokorttia varten ja ajokorttirekisteriotteen.

Puutavara-autonkuljettajan koulutus, Kuopio

Koulutus alkaa 28.11.2016, Koulutuksen kesto 100 otp, josta työssäoppimista 45 otp.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille sellaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti puutavarakuljetuksista.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla on CE-luokan pitkäaikainen ajo-oikeus, nuhteeton ajohistoria ja jotka täyttävät puutavarankuljettajan työn edellyttämät terveysvaatimukset. Myös C-kortilliset voivat hakeutua koulutukseen.
Alalle soveltuvuus selvitetään hakemuksen, haastattelun ja ajonäytteen perusteella. Koulutusvalinnan esteitä saattavat olla mm. erilaiset rikkeet liikenteessä.

Kuorma-autonkuljettajaksi!

Logistiikan perustutkinto alkaa 30.12.2016, Vantaa

Kuljetusala tarvitsee uusia ammatti-kuljettajia. Haemme opiskelijaksi sinua 20-29 -vuotias, jolla ei ole aikaisempaa toisen asteen tutkintoa ja sinulla on vähintään B-luokan ajo-oikeus. Työssäkäyvillä on mahdollisuus opiskella iltaisin ja viikonloppuisin. Kurssimme käyneistä yli 90 % on saanut työpaikan!
Lisätietoa 0400 727 999

Via Master: Työvoimakoulutus

Jos haluat jatkaa uraa kuljetusalalla, Via Master tarjoaa sinulle tarvittavat taidot ja tiedot, joita voit käyttää.

Kuljetusajoneuvojen kuljettajakoulutus Kotkassa

Koulutus alkaa 6.2.2017 ja kestää 100 päivää.

Koulutuksen tarkoituksena on auttaa kiinnostuneita hakijoita hankkimaan C-ajokortti, tavaraliikenteen ammattitutkinto ja työllistymään kuljetusalalle.

Koulutus on tarkoitettu työnhakijoille, jotka haluavat työskennellä jakelijana tai kuorma-autonkuljettajana. Hakijat, joilla on rajallinen kokemus alalta, voivat myös liittyä ohjelmaan, vaikka heidän on suoritettava pitkät kurssit. Tämän koulutusohjelman ensisijainen kohderyhmä ovat työttömät työnhakijat, jotka ovat iältään 21 – 29-vuotiaita. 

Koulutukseen osallistujilta vaaditaan vähintään B-luokan ajokortti sekä luokan C terveysvaatimukset ja moitteeton ajohistoria. Maahanmuuttajien, jotka haluavat hakea, vaaditaan vähintään B1.1 suomen kielen taito.

Yhdistetty kuljettajankoulutus Kuusamossa

Koulutus alkaa 28. marraskuuta 2016 ja kestää 945 tuntia.

Ohjelman tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita ajamaan CE-luokan ajoneuvoyhdistelmää. Koulutus on heidän valmistautumisensa yhdistetyn ajoneuvon kuljettamiseen ammattipätevyyden suorittamiseksi.

Koulutukseen valitaan TE-toimiston henkilökohtaiset asiakkaat, jotka soveltuvat yhdistetyn ajoneuvon kuljettajan tehtäviin. Tukikelpoisilla opiskelijoilla on oltava vähintään BC-luokan ajokortti sekä ajokortin harjoitteluvaihe ja jatkokoulutuksen suorittaminen. 

Hakijan on täytettävä ajokorttisäännön terveysvaatimukset. Vain haastatteluun kutsutut saavat lääkärintodistuksen CE-ajokortista ja otteen ajokorttirekisteristä.

Puuautokuljettajien koulutus Kuopiossa

Koulutus alkaa 28. marraskuuta 2016 ja kestää 100 tuntia. Tämän ohjelman tarkoituksena on antaa opiskelijoille tietoja ja taitoja, joita he voivat käyttää puunkuljetuksissa.

Se on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla on pitkäaikainen ajokortti CE-luokassa, moitteeton ajohistoria ja henkilöille, jotka täyttävät puunkuljettajan työssä vaaditut terveysvaatimukset. 

C-kortinhaltijat voivat myös hakea tätä koulutusohjelmaa. Kentälle soveltuvuus määritetään hakemuksen, haastattelun ja ajokokeen perusteella. Hakijat, joilla on useita liikennerikkomuksia, tarkistetaan ensin ennen hyväksymistä.

Ryhdy ammattimaiseksi kuorma-autonkuljettajaksi nyt!

Logistiikan kandidaatin tutkinto alkaa 30. joulukuuta 2016 Vantaalla. Liikenneteollisuus tarvitsee uusia ammattikuljettajia, joilla on erinomaiset taidot ja hyvä luonne. Jos sinulla ei ole aikaisempaa keskiasteen tutkintoa, voit silti hakea niin kauan kuin sinulla on vähintään luokan B ajokortti. 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
2021 Viamaster Oy | Sivuston suunnittelu Davas